Thành lập văn phòng đại diện hồ sơ và thủ tục cần thực hiện là gì?