Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa – Thủ tục và yêu cầu thực hiện