Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế – Thủ tục và một số điều cần lưu ý