Hủy giấy phép kinh doanh hộ cá thể – Thủ tục và cách thực hiện