Mất giấy phép kinh doanh hộ cá thể – chủ kinh doanh nên làm gì?