Thu hồi giấy phép kinh doanh hộ cá thể trong những trường hợp nào?