Đăng ký giấy phép kinh doanh bao nhiêu tiền? Ưu đãi chỉ tại Quang Minh