Mở shop quần áo có cần giấy kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?