Hủy đăng ký kinh doanh hộ cá thể – Thủ tục tiết kiệm thời gian và chi phí